نرم افزار قرآنی ذکر - نسخه اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                           IslamiDL
نرم افزار قرآنی ذکر – نسخه اندروید

معرفی

ذکر، عنوان نرم افزاری است جامع، کاربردی که به کاربران امکان مرور و مشاهده متن قرآن کریم به خط عثمان طه و استماع قرآن کریم با صدای قاریان مختلف را می دهد؛ در ادامه به برخی از امکانات این نرم افزار اشاره می گردد:

برخی از امکانات نرم افزار ذکر

– حاوی تلاوت بیش از ۱۰۰ قاری مختلف قرآن کریم.
– دارای بیش از ۱۰ تفسیر قرآنی به زبان فارسی.
– دارای بیش از ۱۰ ترجمه فارسی قرآن کریم.
– قابلیت جستجوی سریع و دقیق.
– قرائت قرآن از نسخه های چاپی مختلف.
– دارای حالت شبانه.
– و…

اسکرین شات های برنامه

نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      1 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      2 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      3 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      4 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      5 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      6 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      7 IslamiDL نرم افزار قرآنی ذکر - اندروید ذکر ذکر – نرم افزار قرآنی جامع و فارسی 19                                      8 IslamiDL
دانلود تایم!
 • نرم افزار قرآنی ذکر – نسخه اندروید نسخه ۱.۰.۷ ۱۳۰ مگابایت
منتظر نظرات و پیشنهادات تون هستم!